Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

1. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

1.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

1.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

1.2.1. ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

1.2.2. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

1.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

1.2.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

1.2.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

1.2.6. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

1.2.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

1.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:

1.3.1. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

1.3.2. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;

1.3.3. bibliotekos veikla, kodas 91.01;

1.3.4. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29.