Mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai

 1. Alma Čirvinskienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, geografijos mokytoja.
 2. Laima Danilevičienė - tikybos mokytoja.
 3. Aušra Grajauskaitė - anglų kalbos mokytoja.
 4. Irena Jonkienė - rusų kalbos mokytoja, priilgintos dienos grupės grupės auklėtoja.
 5. Birutė Žvirzdinienė - matematikos ir informacinių tecnologijų mokytoja.
 6. Diana Lakačiauskienė - muzikos ir etninės kultūros mokytoja, meninio ugdymo pedagogė.
 7. Danutė Ložienė - technologijų ir dailės mokytoja,  7-8 klasės vadovė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
 8. Arvydas Štramaitis - kūno kultūros mokytojas.
 9. Loreta Bugvilienė - pradinių klasių (1,3) mokytoja.
 10. Teresė Bagdonienė - pradinių klasių (2,4) mokytoja.
 11. Ginta Šapalienė - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 5-6 klasės vadovė.
 12. Artūras Gintautas - Istorijos mokytojas.
 13. Rima Morkūnienė - chemijos, fizikos, žmogaus saugos mokytoja.
 14. Audronė Ganienė - biologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja.
 15.  Jovita Lokomskienė -priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
 16. Diana Beržienė - ikimokyklinės grupės auklėtoja.
 17. Lilija Jankauskienė - ikimokyklinės grupės auklėtoja, socialinė pedagogė, socialinių emocinių programų mokytoja.
 18. Jurgita Lukošienė - logopedė.
 19. Sigita Jokubauskienė - bibliotekininkė, mokytojo padejėja.

Aptarnaujantis personalas

 1. Algirdas Lukauskas - ūkvedys, geltonojo autobuso vairuotojas.
 2. Ingrida Čekinskienė - raštinės vedėja.
 3. Antanina Burbienė - auklėtojos padejėja.
 4. Jadvyga Virketienė - auklėtojos padejėja.
 5. Antanas Etkevičius - kiemsargis, darbininkas, katilinių priežiūros meistras.
 6. Juozas Gramalas - budėtojas, kūrikas.
 7. Genovaitė Liškienė - kiemsargė, valytoja.
 8. Zita Rapalienė - valytoja.
 9. Rasa Šmukštienė - valytoja.
 10. Danutė Pabijonavičienė - rūbininkė.
 11. Antanas Gintvainis - sargas, kūrikas.
 12. Saulius Lukauskas - sargas, kūrikas.
 13. Petras Milašius - sargas, kūrikas.
 14. Tomas Ubartas  - IT specialistas