Download
Reorganizavimo salygu aprasas.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB

TEISĖS AKTAI

Telšių r. Žarėnų „Minijos“ pagrindinė mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais.

 Su mokyklų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

Įstaiga tokios informacijos neteikia, nes nerengia įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektų (Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 3 punktu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1721, 2018m. gruodžio 12 d. Nr.1261 pakeitimas).

TYRIMAI IR ANALIZĖS

Įstaigoje tyrimų ir analizių, užsakytų iš LR vastybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto, valstybės pinigų fondų bei pačios įstaigos, nevykdomi.

TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI

-

TEISINIO REGULIAVIMO STEBĖSENA

-