Atviri duomenys − tai pirminiai įstaigos kaupiami duomenys, pateikiami tokiu formatu, kad būtų galima juos pritaikyti tolesniam pakartotiniam naudojimui.

Naudojimas nemokamas. Naudojantis būtina pateikti duomenų šaltinį (zarenumokykla.jimdo.com) ir tiekėją (Telšių r. Žarėnų "Minijos" pagrindinė mokykla).

Detalesnė informacija ruošiama.